https://rotarywijnactie.be

Welkom bij Rotary Club Roeselare

Wijnen die bergen verzetten !

Wijnen, die bergen verzetten !

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Wij, leden van Rotary Club Roeselare doen naar tweejaarlijkse traditie een warme oproep voor onze wijnactie. Met de boodschap ‘Wijnen, die bergen verzetten’ deed onze wijncommissie, bijgestaan door professionele Proevers, een uitmuntende keuze om jullie een gevarieerde selectie van witte en rode wijnenen aan te bieden. Met onze actie waarbij we zelf bergen willen verzetten om zoveel mogelijk wijn bij jullie aan te leveren tot doel onze sociale doelen maximaal te ondersteunen. Medewerkers bij onze doelen verzetten dagelijks bergen om het hoofd boven water te houden in de huidige omstandigheden getroffen door allerhande crisissen. Hieronder een korte voorstelling van de sociale doelen die onze Rotary club genegen is :

DE KADE begeleidt personen met een beperking en is een sterk expertisenetwerk voor buitengewoon onderwijs, multidisciplinaire diagnostiek en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen.
www.de-kade.be

HET KINDERKANKERFONDS zet zich in voor een betere levenskwaliteit voor kinderen met kanker en hun gezinnen, met onder meer sociale activiteiten, steun aan wetenschappelijk onderzoek, gespecialiseerde thuiszorg en ondersteuning van kinderkankerafdelingen
www.kinderkankerfonds.be

DE LOVIE VZW ondersteunt jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap in de ruime Westhoek. Ook mensen met bijkomende noden als gevolg van een autismespectrumstoornis, psychische kwetsbaarheid, medische of fysieke problematiek, dementie kunnen er terecht.
www.delovie.be

LUCIA VZW Biedt tijdelijke hulp aan kansarme gezinnen in belgie om hun kinderen in de eerste levensjaren te voorzien in elementaire noden als voeding, huisvesting, kleding of kleuteronderwijs.
www.luciaweb.be

Naast bovenstaande projeten steunt Rotary Club Roeselare nog tal van andere lokale en internationale GOEDE DOELEN. In deze webwinkel vind je de voorstelling van onze nieuwe wijnactie. Je kan er genieten van een uniek en aantrekkelijk assortiment.

Alvast bedankt voor je steun aan onze wijnactie en daarmee ook aan GOEDE DOELEN !

Dirk D’hondt Voorzitter Rotary Club Roeselare 2022 - 2023

https://rotarywijnactie.be


De oprichting van Rotary Club Roeselare

De club van Roeselare werd opgericht in 1961 en ontving zijn charter van Rotary International in 1962. Gestart met 20 stichtende leden, groeide het aantal met op vandaag 65 actieve leden en 3 ereleden.
De allereerste voorzitter was Georges Cornelis die samen met zijn leden een verbeten strijd voerde om een eerste Nederlandstalige club te stichten : de Vlaamse clubs waren toen allen Franstalig.
Van een ‘Stooringhe’ gesproken !

Charter Rotary Club Roeselare, 14 april 1962